Kasutades Spordicomi veebiportaale domeenidel spordicom.ee, vks.ee, veokoerasport.ee, nõustud Spordicom MTÜ privaatsuseeskirjadega ning lubad esitatavaid andmeid käidelda.

Registreerimisportaal kasutab küpsiseid, et analüüsida portaali kasutusmeetodeid ning muuta portaal kasutajasõbralikumaks (sh. keele muutmine).